Afvalstromen

Naast groen en puin verwerken we nog diverse andere afvalstromen:

 

Kunststoffen;

Met name uit de tuinbouw verwerken we afvalstromen als druppelslangen, loopfolie, bassinzeil, pvc, plastic potjes en dergelijke.

 

Steenwol;

Tijdens de teeltwisseling zorgen we voor de afvoer van het steenwol.

 

Hout;

Hout wordt verdeeld in 3 soorten, A-,B- of C-hout. A-hout is schoon (onbehandeld) hout, geverfd hout valt onder B-hout en geimpregneerd hout is C-hout.

 

Grond;

Verwerking van grond, al dan niet vervuild met stenen. Dit doen wij allemaal volgens de beoordelingsrichtlijn 9335, protocol 1 & 4. Lees hier meer over onder het kopje ‘Grondbank’.

 

 

Bouw- en sloopafval (BSA);

Bouw- en sloopafval is ongesorteerd (rest)afval, zoals plastics, kunstoffen en dergelijke.