Groenrecycling2018-08-14T16:56:38+00:00

Groenrecycling

De groenrecycling bestaat uit de groene afvalstromen uit de tuinbouw, maar ook snoeihout en boomstronken.

Gedurende het gehele jaar verwerken we (groene) afvalstromen die de tuinbouw produceert. Het loof, plantenafval of gewasresten van zowel potplanten-, bloemen- als groententelers, wordt op verantwoorde manier gerecycled. Voor de opslag van het plantenafval op de teeltlocatie bieden we een aantal mogelijkheden: u kunt gebruik maken van grote containers of houten kisten. In beide gevallen plaatsen we deze op de gewenste locatie, en worden deze weer opgehaald of omgewisseld wanneer het nodig is.

De gangbare volumes van de containers zijn 15m3, 20m3, 26m3, 40m3. De houten kisten hebben een inhoud van 2 m3. Dit maakt ze gemakkelijk in het gebruik. U kunt op elk gewenst tijdstip één of meerdere kisten laten ophalen of omwisselen.

Ook bij het snel wegwerken van afvalstromen kunnen we van dienst zijn. Dit doen we door efficiënt te werken met grote containers. Natuurlijk kunnen wij het groenafval / snoeihout ook ter plekke laden met behulp van knijpauto of mobiele kraan.